Studiewijzers
Genesis


Genesis

Het boek Genesis, dat geschreven is door de profeet Mozes, is het eerste boek van het Oude Testament. Het geeft een verslag van het begin van vele zaken, zoals de schepping van de aarde, het plaatsen van de dieren en de mens daarop, de val van Adam en Eva, de openbaring van het evangelie aan Adam, het begin van de stammen en rassen, de oorsprong van verschillende talen bij de toren van Babel en het begin van het geslacht van Abraham, hetgeen tot de vestiging van het huis van Israël voerde. Jozefs rol als bewaarder van Israël wordt in Genesis onderstreept.

Hedendaagse openbaring verifieert en verduidelijkt het verslag in het boek Genesis (1 Ne. 5; Ether 1; Moz. 1–8; Abr. 1–5).

De hoofdstukken 1–4 in het boek Genesis geven verslag van de schepping van de wereld en de geschiedenis van Adam en zijn nageslacht. De hoofdstukken 5–10 bevatten de geschiedenis van Noach. In de hoofdstukken 11–20 wordt het verhaal verteld van Abrahams huisgezin tot aan de tijd van Izak. De hoofdstukken 21–35 vervolgen het verhaal van Izaks huisgezin. Hoofdstuk 36 bevat het verhaal van Ezau’s huisgezin. De hoofdstukken 37–50 gaan over Jakobs huisgezin en vertellen hoe Jozef naar Egypte werd verkocht en welke rol hij speelde bij de redding van het huis van Israël.