Studiewijzers
Christenen


Christenen

Een naam voor hen die in Jezus Christus geloven. Hoewel deze term over de hele wereld wordt gebruikt, heeft de Heer de ware volgelingen van Christus aangeduid als heiligen (Hand. 9:13, 32, 41; 1 Kor. 1:2; LV 115:4).