Studiewijzers
Hoogmoed


Hoogmoed

Een gebrek aan of afwezigheid van nederigheid of onderwijsbaarheid. Hoogmoed voert ertoe dat de mensen zich tegen elkaar en tegen God kanten. Een hoogmoedig mens voelt zich verheven boven de mensen om hem heen en volgt niet Gods wil, maar zijn eigen wil. Eigenwaan, afgunst, hardvochtigheid en hooghartigheid typeren een hoogmoedig mens.