Studiewijzers
Pratt, Orson


Pratt, Orson

Een van de eerste apostelen die geroepen werd na de herstelling van de kerk in deze tijd (LV 124:128–129). Hij was pas zes weken lid van de kerk toen de Heer hem bij monde van Joseph Smith een openbaring gaf (LV 34). Orson Pratt is meerdere malen op zending geweest (LV 52:26; 75:14) en heeft een aantal jaren de functie van kerkhistoricus bekleed.