Studiewijzers
Quorum


Quorum

Het woord quorum kan in twee betekenissen worden gebruikt: (1) ter aanduiding van een bepaalde groep mannen die hetzelfde ambt in het priesterschap dragen, (2) een meerderheid, ofwel het minimum aantal leden van een priesterschapsgroep dat op een vergadering aanwezig moet zijn om de zaken van de kerk af te handelen (LV 107:28).