Studiewijzers
Stelen


Stelen

Iets op een oneerlijke of onwettige manier van een ander wegnemen. De Heer heeft zijn kinderen altijd geboden niet te stelen (Ex. 20:15; Matt. 19:18; 2 Ne. 26:32; Mos. 13:22; LV 59:6).