Studiewijzers
Gamaliël
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Gamaliël

Een bekende Farizeeër in het Nieuwe Testament die de Joodse wet kende en daarin onderricht gaf. De apostel Paulus was een van zijn leerlingen (Hand. 22:3). Gamaliël was een zeer invloedrijk man in het Sanhedrin (Hand. 5:34–40).