Studiewijzers
Gamaliël


Gamaliël

Een bekende Farizeeër in het Nieuwe Testament die de Joodse wet kende en daarin onderricht gaf. De apostel Paulus was een van zijn leerlingen (Hand. 22:3). Gamaliël was een zeer invloedrijk man in het Sanhedrin (Hand. 5:34–40).