Studiewijzers
Eren


Eren

In schriftuurlijke zin betekent eren doorgaans voor iemand of iets respect en eerbied tonen.