Studiewijzers
Spreuk


Spreuk

Een korte uitspraak of raadgeving met een zedelijke strekking.

Het boek Spreuken

Een boek in het Oude Testament met vele gelijkenissen, gezegden en dichterlijke uitspraken, waarvan een aantal door Salomo geschreven is. Het boek Spreuken wordt in het Nieuwe Testament vaak aangehaald.

De hoofdstukken 1–9 bevatten een uiteenzetting van de ware wijsheid. De hoofdstukken 10–24 concentreren zich op uitspraken over de goede en de verkeerde manier van leven. In de hoofdstukken 25–29 staan de spreuken van Salomo die verzameld zijn door de mannen van Hizkia, koning van Juda. De hoofdstukken 30–31 omvatten onder andere een beschrijving van de deugdzame vrouw.