Studiewijzers
Geduld


Geduld

Een kalm verdragen; het vermogen om bezoeking, belediging of onrecht te ondergaan zonder klagen of vergelding.