Studiewijzers
Priester, Aäronisch priesterschap
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Priester, Aäronisch priesterschap

Een ambt in het Aäronisch priesterschap. Vroeger was het het hoogste ambt in het Levitisch priesterschap, dat alleen door Aäron en zijn afstammelingen werd bekleed. Toen Christus de wet van Mozes had vervuld, werd deze restrictie opgeheven.