Studiewijzers
Priester, Aäronisch priesterschap


Priester, Aäronisch priesterschap

Een ambt in het Aäronisch priesterschap. Vroeger was het het hoogste ambt in het Levitisch priesterschap, dat alleen door Aäron en zijn afstammelingen werd bekleed. Toen Christus de wet van Mozes had vervuld, werd deze restrictie opgeheven.