Studiewijzers
Voorraadhuis


Voorraadhuis

Een plaats waar de bisschop de toegewijde offeranden van de heiligen ontvangt, beheert en uitreikt aan de behoeftigen. Een voorraadhuis kan zo klein of zo groot zijn als de omstandigheden vereisen. Trouwe heiligen schenken talenten, vaardigheden, materialen en financiële middelen aan de bisschop, zodat hij in tijden van nood voor de armen kan zorgen. Derhalve kan een voorraadhuis ook bestaan uit een lijst beschikbare diensten, geld, voedsel of andere producten. De bisschop is de beheerder van het voorraadhuis en reikt goederen en diensten uit naargelang de behoeften, en in opdracht van de Geest van de Heer (LV 42:29–36; 82:14–19).