Studiewijzers
Andere volken
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Andere volken

In het Oude Testament wordt gesproken over ‘(heiden)volken’ of ‘natiën’, in het Nieuwe Testament over ‘heidenen’, ‘heidenvolken’ en soms ‘Grieken’, en in het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden over ‘de andere volken’ of ook wel ‘de anderen’, ter aanduiding van volken die niet van het huis van Israël zijn, mensen die niet Joods zijn, of soms volken die — hoewel er wat van het bloed van Israël onder hen te vinden is — het evangelie niet hebben. In het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden gaat het vooral om deze laatste categorie.