Studiewijzers
Romeinse Rijk


Romeinse Rijk

Het Romeinse keizerrijk. Ten tijde van de apostelen vanouds was het Romeinse Rijk de enige grote macht in de wereld. Het strekte zich uit van de Eufraat tot de Donau, de Rijn, de Atlantische Oceaan en de Sahara. Palestina werd een vazalstaat in 63 v.C., toen Pompejus Jeruzalem veroverde. Hoewel de Romeinen de Joden vele vrijheden toestonden, haatten de Joden de Romeinse overheersing, wat zich uitte in voortdurende opstand.

Paulus, een Romeins burger, gebruikte het Grieks, de taal die in het oosten van het Romeinse Rijk het meest werd gesproken, om het evangelie door het gehele rijk heen te verbreiden.