Studiewijzers
Mesach


Mesach

Sadrach, Mesach en Abed-Nego uit het Oude Testament waren drie Israëlitische jongemannen die, samen met Daniël naar het paleis van Nebukadnezar, koning van Babel, waren gebracht. Mesachs Hebreeuwse naam is Misaël. De vier jongemannen weigerden zich te verontreinigen door te nemen van het voedsel en de wijn van de koning (Dan. 1). Hoewel de koning Sadrach, Mesach en Abed-Nego in een brandende oven liet werpen, werden zij op wonderlijke wijze behouden (Dan. 3).