Studiewijzers
Nathan


Nathan

Een profeet uit het Oude Testament die leefde in de tijd van koning David. Toen David aanbood een tempel voor de Heer te bouwen, droeg de Heer Nathan op om hem te zeggen dat niet te doen. Tevens berispte Nathan David omdat hij de dood van Uria, een van zijn krijgslieden, had veroorzaakt, nadat hij hem zijn vrouw, Bathseba, had afgenomen (2 Sam. 12:1–15; LV 132:38–39). De priester Zadok en de profeet Nathan zalfden Salomo, Davids zoon, tot koning (1 Kon. 1:38–39, 45).