Studiewijzers
Jozef van Arimathea
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Jozef van Arimathea

Jozef van Arimathea was lid van het Sanhedrin, discipel van Christus, en een welgestelde, trouwe Israëliet die geen deel had aan de veroordeling van onze Heer. Na de kruisiging zorgde Jozef ervoor dat het lichaam van de Heiland in schoon linnen werd gewikkeld en in zijn eigen rotsgraf werd gelegd (Matt. 27:57–60; Mark. 15:43–46; Luk. 23:50–53; Joh. 19:38–42).