Studiewijzers
Zoon des Mensen


Zoon des Mensen

Een titel die Jezus gebruikte wanneer Hij over Zichzelf sprak (Luk. 9:22; 21:36). De betekenis ervan is de Zoon van de Mens der Heiligheid. Mens der Heiligheid is een van de namen van God de Vader. Toen Jezus Zich de Zoon des Mensen noemde, was dat een openlijke verklaring van zijn goddelijke verhouding tot de Vader. Deze titel komen wij in de Schriften dikwijls tegen. Openbaring uit de laatste dagen bevestigt de bijzondere betekenis en heiligheid van deze titel van de Heiland (LV 45:39; 49:6, 22; 58:65; Moz. 6:57).