Studiewijzers
Verkiezing


Verkiezing

Uitgaande van hun waardigheid daartoe in het voorsterfelijk bestaan, heeft God diegenen gekozen die het nageslacht van Abraham en het huis van Israël zouden zijn en het verbondsvolk zouden vormen (Deut. 32:7–9; Abr. 2:9–11). Het zijn de mensen die bijzondere zegeningen en taken ontvangen om een zegen te kunnen zijn voor alle volken op aarde (Rom. 11:5–7; 1 Petr. 1:2; Alma 13:1–5; LV 84:99). Toch moeten zelfs deze uitverkorenen ook in dit leven worden geroepen en gekozen om de verhoging te kunnen verkrijgen.