Studiewijzers
Genade


Genade

De activerende kracht van God die mannen en vrouwen in staat stelt zegeningen in dit leven te verkrijgen, en het eeuwige leven en de verhoging na geloof te hebben geoefend, zich te hebben bekeerd en er oprecht naar te hebben gestreefd de geboden te bewaren. Die goddelijke hulp of kracht wordt gegeven dankzij Gods barmhartigheid en liefde. Iedere sterveling heeft goddelijke genade nodig vanwege de val van Adam en ook vanwege de zwakheden van de mens.