Studiewijzers
Boek des levens


Boek des levens

Enerzijds is het boek des levens het totaal van iemands gedachten en daden — het verslag van zijn leven. De Schriften wijzen er echter ook op dat er van de getrouwen een hemels verslag wordt bijgehouden, met inbegrip van hun naam en een beschrijving van hun rechtvaardige daden.