Studiewijzers
Adam


Adam

De eerste mens die op aarde is geschapen.

Adam is de vader en patriarch van de mensheid op aarde. Zijn overtreding in de hof van Eden (Gen. 3; LV 29:40–42; Moz. 4) veroorzaakte dat hij ‘viel’ en sterfelijk werd, een stap die noodzakelijk was voor de vooruitgang van de mensheid op deze aarde (2 Ne. 2:14–29; Alma 12:21–26). Om deze reden verdienen Adam en Eva eer voor hun aandeel in het mogelijk maken van onze eeuwige groei. Adam is de oude van dagen en staat tevens bekend als Michaël (Dan. 7; LV 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Hij is de aartsengel (LV 107:54) en zal terugkeren naar de aarde als de patriarch van het menselijk geslacht (LV 116).