Studiewijzers
Inspiratie, inspireren


Inspiratie, inspireren

Leiding die de mens door God gegeven wordt. Inspiratie komt vaak op verschillende manieren door de Geest tot het verstand of het hart van de mens.