Studiewijzers
Licht, licht van Christus


Licht, licht van Christus

Goddelijke energie, kracht of invloed die via Christus van God uitgaat en alles leven en licht schenkt. Het is de wet waardoor alles wordt bestuurd in de hemel en op aarde (LV 88:6–13). Het stelt de mensen ook in staat om de waarheden van het evangelie te begrijpen en zet hen op het pad dat tot behoudenis voert (Joh. 3:19–21; 12:46; Alma 26:15; 32:35; LV 93:28–29, 31–32, 40, 42).

Het licht van Christus moet niet worden verward met de Heilige Geest. Het licht van Christus is geen persoon. Het is een invloed die van God uitgaat en de mens erop voorbereidt de Heilige Geest te ontvangen. Het is een invloed ten goede in het leven van alle mensen (Joh. 1:9; LV 84:46–47).

Een van de uitingen van het licht van Christus is het geweten, dat ieder mens behulpzaam is bij het kiezen tussen goed en kwaad (Mro. 7:16). Naarmate de mens meer te weten komt over het evangelie, wordt zijn geweten gevoeliger (Mro. 7:12–19). Wie zich voegt naar het licht van Christus, wordt tot het evangelie van Jezus Christus geleid (LV 84:46–48).