Studiewijzers
Herodes


Herodes

Een vorstengeslacht in Judea rond de tijd van Jezus Christus, dat een belangrijke rol speelde bij een groot aantal gebeurtenissen in de tijd van het Nieuwe Testament. Stichter van het geslacht was Herodes de Grote die de geboorte van de Heiland vreesde (Matt. 2:3) en bevel gaf tot de kindermoord te Bethlehem. Zijn zonen waren Aristobulus; Herodes Filippus (Matt. 14:3; Mark. 6:17); Herodes Antipas, de viervorst (Matt. 14:1; Luk. 9:7; ook bekend als koning Herodes, Mark. 6:14); Archelaüs (Matt. 2:22); en Filippus, viervorst van Iturea (Luk. 3:1). Herodes Agrippa Ⅰ (Hand. 12:1–23) en zijn zuster Herodias (Matt. 14:3; Mark. 6:17) waren de kinderen van Aristobulus. Kinderen van Herodes Agrippa Ⅰ die in het Nieuwe Testament genoemd worden, zijn: Herodes Agrippa Ⅱ (Hand. 25:13), Bernice (Hand. 25:13), en Drusilla, de vrouw van Felix (Hand. 24:24).