Studiewijzers
Begeerte, begeren, begerig


Begeerte, begeren, begerig

Zoals het in de Schriften wordt gebruikt, betekent begeren afgunstig op iemand zijn of een ongepast sterk verlangen naar iets hebben.