Studiewijzers
Gezag
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Gezag

De toestemming verleend aan mensen op aarde die worden geroepen of geordend om te handelen voor en in de naam van God de Vader of Jezus Christus bij het verrichten van Gods werk.