Studiewijzers
Kinderdoop


Kinderdoop

De onnodige praktijk om baby’s en kinderen te dopen die de jaren van verantwoordelijkheid, te weten acht jaar, nog niet hebben bereikt. De Heer veroordeelt de kinderdoop (Mro. 8:10–21). Kinderen worden onschuldig en zonder zonde geboren. Omdat Satan kinderen pas kan verleiden wanneer zij verantwoordelijk jegens God zijn geworden (LV 29:46–47), hoeven zij zich niet te bekeren en hebben zij geen doop nodig. Kinderen moeten worden gedoopt wanneer ze acht jaar oud zijn (LV 68:25–27).