Studiewijzers
Tempel, huis des Heren


Tempel, huis des Heren

Letterlijk het huis van de Heer. De Heer heeft zijn volk altijd geboden om tempels te bouwen, heilige gebouwen waar de heiligen die het waardig zijn, heilige ceremonieën en verordeningen van het evangelie voor zichzelf en voor de doden verrichten. De Heer bezoekt zijn tempels, de heiligste van alle plaatsen waar wij de Heer aanbidden.

De tabernakel die Mozes en de kinderen van Israël gemaakt hebben, was een draagbare tempel die zij gebruikten na hun uittocht uit Egypte.

De tempel waarvan in het Oude Testament het meest gewag wordt gemaakt, is de tempel die Salomo in Jeruzalem heeft gebouwd (2 Kron. 2–5). Hij werd in 587 v.C. verwoest door de Babyloniërs, maar ongeveer 70 jaar later herbouwd door Zerubbabel (Ezra 1–6). Deze tempel, die in 37 v.C. gedeeltelijk afbrandde, werd later gerestaureerd door Herodes de Grote. De uiteindelijke verwoesting van de tempel door de Romeinen vond plaats in 70 n.C.

In het Boek van Mormon werden de rechtvaardige volgelingen van God ertoe geleid om tempels te bouwen en daar de Heer te aanbidden (2 Ne. 5:16; Mos. 1:18; 3 Ne. 11:1). Het bouwen van tempels en een juist gebruik ervan zijn tekenen van de ware kerk in iedere bedeling, met inbegrip van de herstelde kerk in onze tijd. De Kirtlandtempel was de eerste tempel die in deze bedeling werd gebouwd en aan de Heer gewijd. Sindsdien zijn er in vele landen over de gehele wereld tempels ingewijd.