Studiewijzers
Ziel


Ziel

In de Schriften heeft het woord ziel drie betekenissen: (1) geestelijke wezens, zowel voor als na dit sterfelijke leven (Alma 40:11–14; Abr. 3:23); (2) de geest en het lichaam verenigd tijdens het sterfelijke leven (LV 88:15; Abr. 5:7); en (3) een onsterfelijk, herrezen mens van wie de geest en het lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (2 Ne. 9:13; LV 88:15–16).

Waarde van zielen

Alle mensen zijn geestkinderen van God. Hij houdt van al zijn kinderen en vindt ieder van hen belangrijk. Omdat zij zijn kinderen zijn, hebben zij de mogelijkheid om te worden zoals Hij. Daarom is hun waarde groot.