Studiewijzers
Zwak, zwakheid


Zwak, zwakheid

Zwakheid is inherent aan de sterfelijkheid. Het is een toestand waarin het de mens ontbreekt aan bekwaamheid, kracht of vaardigheid. Alle mensen zijn zwak. Alleen door Gods genade zijn zij bij machte het goede te doen (Jakob 4:6–7). Deze zwakheid blijkt ten dele uit de persoonlijke zwakheden waarmee ieder mens is behept.