Studiewijzers
Ordenen, ordening


Ordenen, ordening

Gezag of een ambt verlenen. Om met gezag te kunnen handelen in de kerk van de Heer moet iemand van Godswege geroepen worden, door profetie, en door handoplegging van hen die daartoe het gezag bezitten (Art. 1:5). Hoewel iemand door ordening gezag kan ontvangen, gebruikt hij het op aanwijzing van hen die de betreffende sleutels van dat gezag bezitten.