Studiewijzers
Heilige Geest van de belofte


Heilige Geest van de belofte

De Heilige Geest is tevens de Heilige Geest van de belofte (Hand. 2:33). Hij bevestigt de rechtvaardige handelingen, verordeningen en verbonden van de mensen als aanvaardbaar voor God. De Heilige Geest van de belofte getuigt tot de Vader dat de reddende verordeningen naar behoren zijn verricht en dat de daarmee samengaande verbonden zijn nagekomen.