Studiewijzers
Thessalonicenzen, brieven aan de


Thessalonicenzen, brieven aan de

Twee boeken in het Nieuwe Testament. Het waren oorspronkelijk brieven die Paulus vanuit Korinthe aan de Thessalonicenzen had geschreven tijdens zijn eerste bezoek aan Europa in ongeveer 50 n.C. Zijn bediening in Thessalonica wordt beschreven in Handelingen 17. Paulus had het verlangen naar Thessalonica terug te keren, maar werd daarin verhinderd (1 Thess. 2:18). Bijgevolg stuurde hij Timotheüs om de bekeerlingen moed in te spreken en om rapport uit te brengen over hun welzijn. Paulus schreef de eerste brief zodra Timotheüs was teruggekeerd, om zijn dankbaarheid te uiten.

1 Thessalonicenzen

De hoofdstukken 1 en 2 bevatten Paulus’ begroeting en zijn gebed voor de heiligen; in de hoofdstukken 3–5 geeft hij onderricht over geestelijke groei, liefde, kuisheid, ijver en de wederkomst van Jezus Christus.

2 Thessalonicenzen

Hoofdstuk 1 bevat een gebed voor de heiligen. Hoofdstuk 2 spreekt over de afval die ophanden is. Hoofdstuk 3 bevat Paulus’ gebed voor de overwinning van de zaak van het evangelie.