Studiewijzers
Helaman, zonen van


Helaman, zonen van

Jongemannen uit het Boek van Mormon, de zonen van bekeerde Lamanieten die bekend stonden als Ammonieten, die onder het bevel van Helaman de wapens opnamen (Alma 53:16–22).