Studiewijzers
Wijngaard van de Heer


Wijngaard van de Heer

Een symbool voor een geestelijk arbeidsveld. In de Schriften slaat de uitdrukking wijngaard van de Heer gewoonlijk op het huis van Israël of op het koninkrijk van God op aarde, of ook wel op de volken van de aarde in het algemeen.