Studiewijzers
Heilig


Heilig

Gewijd, in het bezit van een godvrezend karakter, ofwel geestelijk en zedelijk rein. Het tegenovergestelde van heilig is grof of profaan.