Studiewijzers
Begiftiging


Begiftiging

In algemene zin, een gave van macht afkomstig van God. Getrouwe leden van de kerk kunnen een gave van macht ontvangen door middel van tempelverordeningen, waardoor zij de instructies en verbonden van het priesterschap ontvangen die nodig zijn om de verhoging te verkrijgen. De begiftiging omvat instructie over het heilsplan.