Studiewijzers
Begrijpen, begrip


Begrijpen, begrip

Kennis verkrijgen of de betekenis gaan inzien van een waarheid, met inbegrip van de toepassing daarvan op het leven.