Studiewijzers
Timotheüs


Timotheüs

Een jonge zendingscollega van Paulus uit het Nieuwe Testament (Hand. 16:1–3; 2 Tim. 1:1–5). Hij was de zoon van een Griekse vader en een Joodse moeder en woonde met zijn ouders in Lystre.

Paulus sprak over Timotheüs als ‘mijn oprechte zoon in het geloof’ (1 Tim. 1:2, 18; 2 Tim. 1:2). Timotheüs was wellicht Paulus’ betrouwbaarste en bekwaamste helper (Filipp. 2:19–23).