Studiewijzers
Damascus


Damascus

Een oude Syrische stad.

Damascus is gesitueerd op een vruchtbare vlakte aan de rand van de woestijn en wordt overvloedig van water voorzien door de rivier de Barada. Damascus wordt veelvuldig in de Schriften genoemd (voor het eerst in Gen. 14:15). Paulus was op weg naar Damascus toen de herrezen Heer aan hem verscheen (Hand. 9:1–27; 22:5–16; 26:12–20).