Studiewijzers
Joël


Joël

Een oudtestamentische profeet in het land Juda. Wanneer hij precies leefde, is onzeker; het kan geweest zijn in de tijd tussen de regering van koning Joas, vóór 850 v.C., en de terugkeer van de stam Juda uit de Babylonische ballingschap.

Het boek Joël

Het boek gaat grotendeels over een profetie die Joël uitsprak toen het land Juda was getroffen door een ernstige droogte en een sprinkhanenplaag (Joël 1:4–20). Joël verzekerde het volk dat het de zegeningen van God opnieuw zou kunnen ontvangen als het zich bekeerde (Joël 2:12–14).

Hoofdstuk 1 is een oproep tot een plechtige samenkomst in het huis van de Heer. Hoofdstuk 2 handelt over oorlog en verwoesting die vooraf zullen gaan aan het millennium. Hoofdstuk 3 gaat over de laatste dagen. Er wordt gesteld dat alle volken in oorlog verwikkeld zullen zijn, maar dat de Heer uiteindelijk in Zion zal wonen.

Op de pinksterdag haalde Petrus Joëls profetie aan over de uitstorting van de Geest (Joël 2:28–32; Hand. 2:16–21). De engel Moroni haalde deze zelfde verzen aan voor Joseph Smith (GJS 1:41).