Studiewijzers
Jared, broer van


Jared, broer van

Een profeet uit het Boek van Mormon. Samen met zijn broer stichtte hij het Jareditische volk toen zij een groep mensen van de toren van Babel naar het westelijk halfrond leidden (Ether 1–6). Hij was een man met een dermate groot geloof dat hij van aangezicht tot aangezicht met de Heer sprak (LV 17:1). Zijn verhaal staat opgetekend in het boek Ether.