Studiewijzers
Aäron, broer van Mozes


Aäron, broer van Mozes

Een zoon van Amram en Jochebed, uit het Oude Testament, van de stam van Levi (Ex. 6:16–20); de oudere broer van Mozes (Ex. 7:7).