Studiewijzers
Drie Nephitische discipelen


Drie Nephitische discipelen

Drie van Christus’ uitverkoren Nephitische discipelen uit het Boek van Mormon.

De Heer vergunde deze discipelen dezelfde zegen als Johannes, de geliefde apostel: dat zij tot zijn wederkomst op aarde mochten blijven om zielen tot Christus te brengen. Zij ondergingen een lichamelijke verandering zodat zij geen pijn zouden kennen en niet zouden sterven (3 Ne. 28).