Studiewijzers
Vervloeken, vervloeking


Vervloeken, vervloeking

Vervloeking in de Schriften betekent de toepassing van de goddelijke wet die een oordeel over iets, iemand of een volk toestaat of brengt, hoofdzakelijk ten gevolge van ongerechtigheid. Vervloekingen zijn een manifestatie van Gods liefde en gerechtigheid. Zij kunnen door God zelf worden uitgesproken, of door zijn rechtmatige dienstknechten. Soms zijn alleen God alle redenen voor de vervloeking bekend. Daarnaast ervaren zij die moedwillig ongehoorzaam zijn aan God de onttrekking van de Geest van de Heer als een vervloeking.

De Heer kan een vervloeking opheffen wanneer die persoon of dat volk blijk geeft van geloof in Jezus Christus en gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie (Alma 23:16–18; 3 Ne. 2:14–16; Art. 1:3).

Godslastering

Vloeken betekent ook godslasterlijke of verachtelijke taal gebruiken.