Studiewijzers
Eerste visioen


Eerste visioen

De verschijning van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan de profeet Joseph Smith in een bos.

In het voorjaar van 1820 was Joseph Smith jr. een jongeman in zijn vijftiende levensjaar, die met zijn familie in de plaats Palmyra (New York) woonde. Even ten westen van hun woning bevond zich een klein bos met hoge bomen. Joseph begaf zich daarheen om tot God te bidden omdat hij wilde weten welke kerk de juiste leer verkondigde. Bij het lezen van de Bijbel had hij het gevoel gekregen dat hij die vraag aan God moest voorleggen (Jak. 1:5–6). In antwoord op zijn gebed verschenen hem de Vader en de Zoon, die hem zeiden dat hij zich bij geen van de toen op aarde bestaande kerken moest aansluiten omdat zij alle ongelijk hadden (GJS 1:15–20). Deze heilige ervaring was het begin van een serie gebeurtenissen die voerde tot de herstelling van het evangelie en van de ware kerk van Christus.