Studiewijzers
Laban, bewaarder van de koperen platen


Laban, bewaarder van de koperen platen

De man uit het Boek van Mormon die de koperen platen in Jeruzalem bewaarde in de tijd dat Lehi en zijn gezin daar woonden. Laban beroofde Nephi en zijn broers en probeerde hen vervolgens te doden (1 Ne. 3:1–27). De Geest dringt er bij Nephi op aan om Laban te doden teneinde de platen te bemachtigen (1 Ne. 4:1–26).