Studiewijzers
Egypte


Egypte

Een land in de noordoostelijke hoek van Afrika. Een groot deel van Egypte is woest en onvruchtbaar. Het merendeel van de bevolking woont in het Nijldal, dat ongeveer 900 km lang is.

Het vroegere Egypte was een rijk land. Er werden grote openbare werken aangelegd, zoals irrigatiekanalen; versterkte steden om het land te verdedigen; en koninklijke monumenten, in het bijzonder piramidevormige graven en tempels, die nog steeds tot de wereldwonderen worden gerekend. Enige tijd lang was de Egyptische regering een afschaduwing van de patriarchale orde van het priesterschap (Abr. 1:21–27).