Studiewijzers
Assyrië, Assur


Assyrië, Assur

Een oud koninkrijk dat, samen met zijn rivaal Babel, over veel van de koninkrijken en volken van Syrië en Palestina heerste in de tijd van het Oude Testament. Hoewel Assyrië vanaf het midden van de twaalfde eeuw voor Christus tot het einde van de zevende eeuw voor Christus een grootmacht was, is het er nooit in geslaagd een stabiele politieke structuur te ontwikkelen. Er werd geheerst door verschrikking: vijanden werden door vuur of het zwaard vernietigd, of verzwakt door grote delen van een bevolking te deporteren naar andere delen van het rijk. Wie onderworpen waren aan de Assyrische heerschappij vochten voortdurend tegen het koninkrijk. (Zie 2 Kon. 18–19; 2 Kron. 32; Jes. 7:17–20; 10; 19; 37.)